Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

Καλή μας μέρα φίλοι και φίλες του volvinews.  Χρόνια πολλά στους εορταζοντες. Σήμερα …θα επιλέξω πάλι εγώ το τραγούδι της ημέρας γιατί η άδεια της συνεργάτιδας μας Ρούλας Παναγιωτίδου άρχισε  οπότε  ..ο ρεπατζης του volvinews (εγώ δηλαδή)  κάνει απλά τη δουλειά του.

καλημέραα σε όλο τον όμορφο κόσμο,

Κατηγορία ΑΝΕΚΔΟΤΑ |e31e24
Top