Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

19 Ιανουαρίου 2012
(0 ψήφοι)

Επιδότηση στο 40% των εργοδοτικών εισφορών για τα ξενοδοχεία που μένουν ανοιχτά όλο το χρόνο. Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και μπορεί να επιδοτηθούν και εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των εργαζομένων και κατά την περίοδο αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Δικαιούχοι του προγράμματος:
Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης, εφόσον λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ. και την προηγούμενη πενταετία διέκοψαν τις εργασίες τους τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν από την 10η Νοεμβρίου, εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις, οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 10η Νοεμβρίου.

Εξαιρέσεις:
Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2011 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτανθούν,  στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ :  www.oaed.gr 

Χρήστος Ευθυμιάδης

Τελευταία άρθρα από τον/την Χρήστος Ευθυμιάδης