ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

05 Μαϊος 2012
(0 ψήφοι)

ethnoshmoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος για να μισθώσει χώρο αιγιαλού υποβάλλει, σχετική αίτηση στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βόλβης που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού και εντός των ημερομηνιών που έχουν ορισθεί. Στην αίτηση αναγράφονται :

α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου

και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

γ) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει

δ) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)

ε) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει)

η) τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλβης, η οποία εδρεύει στο δημοτικό κατάστημα Νέων Βρασνών, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν από την παράδοση της άδειας χρήσης, στο οικείο δημοτικό ταμείο.

Προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις των τεχνικών στοιχείων του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε κάθε μισθωτήριο συμβόλαιο επισυνάπτεται υποχρεωτικά απόσπασμα εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος υπογεγραμμένο από μηχανικό του Δήμου όπου θα απεικονίζεται η θέση, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση δε της δια δημοπρασίας παραχώρηση, θα πρέπει να απεικονίζεται και η θέση του κτίσματος σε σχέση με την μισθωθείσα κοινόχρηστη έκταση.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον αιγιαλό πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ τηλ. 2397330234 -2397330235

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top