ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

06 Μαϊος 2012
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βόλβης (το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού), σχετική αίτηση που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :

α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού,

γ) τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου (π.χ. μόνο τραπεζοκαθίσματα ή και ομπρέλες ή και γλάστρες κ.λπ. επιτρεπόμενα είδη)

και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :

δ) άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,

ε) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) και

στ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

ζ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

η) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει),

θ) σκαρίφημα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλβης, η οποία βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα Νέων Βρασνών, και στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.

ι) Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδρομίου - πεζοδρόμου  στην προβολή παρακείμενου καταστήματος η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του καταστήματος αυτού, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1080/80).

ΠΡΟΣΟΧΗ για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το δήμο.. ΕΠΙΣΗΣ εάν δεν έχετε άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κλπ στοιχείων είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κοινόχρηστο χώρο.

ΣΕ περίπτωση που προβείτε σε χρήση του χώρου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια θα υπάρχουν κυρώσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ τηλ. 2397330234 -2397330235

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top