ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ 55 ΧΡΟΝΩΝ – ΟΙ 35 «ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

23 Σεπτεμβρίου 2020
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

Ποιοι μπορούν να βγουν πριν από τα 67 έτη - Οι 35 κατηγορίες ασφαλισμένων που ευνοούνται

Τριάντα πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας των 67 ετών εάν αξιοποιήσουν τα παράθυρα του νόμου στα οποία συγκαταλέγονται και τα πλασματικά έτη.

Αναλυτικά:

1.Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία το 2010 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως το 2018, ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών .

2.Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία το 2011, εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 36 ετία και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018, ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών (μπορεί να γίνει και χρήση πλασματικών ).

 1. 3. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία το 2012 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 37 ετία και 59 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2017. Και οι δυο προϋποθέσεις πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως το 2017 ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία 60 ετών και 6μηνών (μπορεί να γίνει και χρήση πλασματικών -πλήρης σύνταξη).

4.Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία το 2010 εφόσον συμπληρώνουν αθροιστικά 37 ετία καθώς και 60 έτη και 3μήνες ηλικίας. Η σύνταξη είναι πλήρης.

 1. 5. Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία έως τις 31/12/2010 εφόσον συμπληρώσουν τα 55.

6.Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία έως τις 31 /12/2011 και 56 έτη ηλικίας.

 1. 7. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία έως τις 31/12/2012 και 58 έτη ηλικίας.
 2. 8. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25 ετία και 62 έτη ηλικίας. Η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 30% επί της εθνικής σύνταξης με πέναλτι 115 ευρώ.

9.Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8ο/2015 τα 50. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

10.Μητέρες και πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2011 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 τα 52 έτη ηλικίας.

11.Μητέρες και πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τoν Αύγουστο του 2015 τα 55 .Αποχωρούν με πλασματική σύνταξη .

12.Γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ένσημα ,100 ανά έτος την τελευταία 5 ετία που συμπληρώνουν τα 62 το 2020 .Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη . Η μείωση είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και φτάνει τα 113 ευρώ.

13.Γυναίκες και άνδρες στα Ταμεία ΔΕΚΟ -Τραπεζών με τουλάχιστον 25 ετία , 750ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία, που συμπληρώνουν τα 62 το 2020 .Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη κατά 115,2 ευρώ.

 1. 14. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα , εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010 και ηλικία 55.
 2. 15. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα , εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011 και ηλικία 56 . Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 βαρέα του 2012 και ηλικία 57.
 3. 16. Γυναίκες και άνδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα . Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

17.Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( πραγματικά ή και πλασματικά ) μέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61.

 1. 18. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα ( πραγματικά ή και πλασματικά ) μέχρι 31/12/2012 και ηλικία 61 έτη και 3μήνες . Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

19.Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31.12.2020 και ηλικία 60.

 1. 20. Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2013 και ηλικία 58 και 9 μήνες.

21.Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014 και 59 έτη και 6 μήνες ηλικίας .Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη και πέναλτι 46 ευρώ.

 1. 22. Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2013 και 60 έτη και 9 μήνες ηλικίας.
 2. 23. Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014 και 61 έτη και 6μήνες ηλικίας.
 3. 24. Άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μετά την 1/1/20155 και 62 έτη.Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
 4. 25. Παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών -για πρώτη φορά πριν από το 1983 – με 35 ετία μέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας
 5. 26. Παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με 35 ετία μέχρι 31/12/2017 και 59 έτη και 6μήνες ηλικίας.
 6. 27. Παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με 35 ετία μέχρι 31/12/2018 και 60 έτη ηλικίας.
 7. 28. Παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με 35 ετία μέχρι 31/12/2019 και 60 έτη και 6 μήνες ηλικίας.
 8. 29. Παλαιοί ασφαλισμένοι στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με 35 ετία μέχρι 31/12/2020 και 61 έτη. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

30.Μητέρες στο ΙΚΑ και στα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών με ένσημα 5.500 ένσημα και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8ο/2015 τα όρια ηλικίας των 50 , 52 ή 55 για μειωμένη και των 55,57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται μειωμένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη μειωμένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και φτάνει τα 115 ευρώ.

32.Γυναίκες και άνδρες σε ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ με 35ετία έως τις 31/12/2012 και 61 έτη και 6 μήνες ηλικίας .Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

 1. 33. Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 25ετία έως τις 31/12/2010 και 62 έτη και 8 μήνες ηλικίας .Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

34.Μητέρες στο Ταμείο Νομικών με ένσημα 5.500 ένσημα και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015, τα όρια ηλικίας των 50 , 52 ή 55 για μειωμένη και των 55,57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται μειωμένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη μειωμένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και φτάνει τα 115 ευρώ.

 1. 35. Μητέρες στο Ταμείο Νομικών με 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο μέχρι 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον 8ο/2015 τα 50 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.

 

 

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "TA ΝΕΑ" & typosthes.gr

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top