Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2022

Καθαρά Δευτέρα σήμερα και από κανένα τραπέζι δεν θα λείπει η λαγάνα, η οποία είναι άζυμος άρτος, δηλαδή παρασκευάζεται χωρίς προζύμι.

Κατηγορία ΓΕΝΙΚΑ
Top