Υγεία: Οι γυναίκες που καπνίζουν σαν άνδρες, πεθαίνουν και σαν άνδρες