TO “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ”
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

24 Νοεμβρίου 2018
(1 Ψήφος)
K2_ITEM_AUTHOR 

Επειδή έχουν ακουστεί πολλές παραδοξολογίες και επίσης πολλά ψέματα αποφάσισα να ασχοληθώ και να γράψω για το «Τάμα του Έθνους»  όπως είναι γνωστή η ανέγερση ενός μεγάλου Ναού αφιερωμένοι στον Σωτήρα Χριστό στην πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Το έναυσμα μου το έδωσε φίλος και συνάδελφος του ραδιοφώνου 

cosmos των Σερρών ο οποίος αφιέρωσε χρόνο της εκπομπής του σε αυτό το γεγονός, μιλώντας με τον κ. Βαγενά δικηγόρο παρά Αρείο Παγο .

Τι εννοούμε λοιπόν όταν λέμε «Τάμα του Έθνους».
Το Τάμα του Έθνους ήταν υπόσχεση των Ελλήνων επαναστατών του 1821 προς τον Χριστό για την ανέγερση ενός Ιερού Ναού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό.

Εμπνευστής του τάματος θεωρείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος και το πρότεινε στους συναγωνιστές του, ενώ ο ίδιος μεσολάβησε επί δυναστείας του Όθωνα προκειμένου να εκδοθούν δυο σχετικά βασιλικά διατάγματα (1834 και 1838).
Ο Ναός θα ήταν αφιερωμένος στον «Σωτήρα» Χριστό, όπως αποφασίσθηκε με ειδικό ψήφισμα κατά την Εθνική Συνέλευση του 1829, εν συνεχεία υπογράφτηκε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύθηκε ως διάταγμα στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» με τον τίτλο «Περί ανεγέρσεως Ναού του Σωτήρος εν Αθήναις». Σαν πιθανές τοποθεσίες για την ανέγερση του ναού, είχαν κατά καιρούς προταθεί το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος ή το Αττικό Άλσος

(το ειδικό ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης:
Το περιεχόμενο του H’ Ψηφίσματος είχε ως εξής: «Η Δ’ Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων νομίζει εαυτήν ευτυχή, γενομένη το όργανον δι’ ου το Έθνος εκπληροί το πλέον εφετόν των χρεών του, το να αναπέμψη την ευγνωμοσύνην του προς τον Θεόν, όστις έδειξε τοιαύτα θαύματα διά την σωτηρίαν του. Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσιν οριστικώς και οι οικονομικοί πόροι του Κράτους επιτρέψωσιν, θέλει ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής, Ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος» )

Από το 1838 μέχρι το 1968 έγιναν από διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλές προσπάθειες, οι σημαντικότερες των οποίων είναι:

  • Του Βασιλέως Όθωνος για περιοχές περί την Πλ. Ομονοίας ή την Πλ. Θεάτρου ή την οδό Πανεπιστημίου
  • του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ το 1870 για την Πλ. Ομονοίας
  • του Θρασύβουλου Ζαΐμη το 1870 για την Πλ. Ομονοίας
  • του Δημήτριου Βικέλα το 1908 στο Λυκαβηττό
  • του Σπυρίδωνος Λάμπρου το 1910 στο Ζάππειο
  • του Θεμιστοκλή Σοφούλη το 1918
  • του Ελευθερίου Βενιζέλου ως Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής για την κατασκευή στον Λόφο Αρδηττού το 1928
  • του Αλεξάνδρου Ζαΐμη, ο οποίος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τον θεμέλιο λίθο του μνημείου την 30.3.1930 στο Πεδίο του Άρεως. Η κατασκευή, ωστόσο, του ναού δεν πραγματοποιήθηκε έως σήμερα, παρότι το θέμα ανακινήθηκε κατά καιρούς.

Την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας, το Δεκέμβριο του 1968 ο δικτάτορας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος, κατά το οποίο συμπληρώνονταν 140 χρόνια από το 1829, θα ξεκινούσε η κατασκευή του ναού του Σωτήρος στα Τουρκοβούνια ως εκπλήρωση του «τάματος». Η ανέγερση του ναού εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1969 σε κοινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και του αρχιεπισκόπου, το Μάιο συγκροτήθηκε μια ανώτατη επιτροπή για την επίβλεψη του έργου με πρόεδρο τον Παπαδόπουλο και μέλη τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον Παττακό, το Μακαρέζο κ.ἀ. και τον Ιούνιο συστάθηκε ένα Ειδικό Ταμείο για τη διαχείριση των οικονομικών του έργου. Συγκροτήθηκε επίσης ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, στο οποίο αρνήθηκε να συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Αμίλκας Αλιβιζάτος, θεωρώντας ότι το τάμα είχε ήδη εκπληρωθεί με την ανέγερση του μητροπολιτικού ναού των Αθηνών.

Ελλείψει αρχιτεκτόνων πρόθυμων να σχεδιάσουν το ναό, προκηρύχθηκαν από το 1970 ως το 1973 τρεις διαγωνισμοί, στους οποίους κατατέθηκαν 73 προτάσεις, αλλά, καθώς καμία από αυτές δεν κρίθηκε ικανοποιητική, οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι, αλλά τα ποσά της προκήρυξης διανεμήθηκαν σε «επαίνους». Το Ειδικό Ταμείο συγκέντρωσε 230 εκατομμύρια δραχμές από δάνεια, 45 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και 180 εκατομμύρια από εισφορές και δωρεές, χάρη στην προπαγανδιστική εκστρατεία του καθεστώτος για το μεγαλοπρεπές έργο. Τον Ιανουάριο του 1974, μετά την πτώση του Παπαδόπουλου, ανακοινώθηκε ότι τα 406 από τα 453 εκατομμύρια που είχε συγκεντρώσει το Ταμείο είχαν καταναλωθεί δίχως να έχουν γίνει ούτε τα σχέδια του ναού και το έργο εγκαταλείφθηκε

μακετατου1968

Το 2008 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών το Σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», με σκοπό την πραγματοποίηση του Τάματος του Έθνους, αποκλειστικά με έξοδα του Ιδρύματος και του Σωματείου, χωρίς να διαθέσει η Πολιτεία και η Εκκλησία χρήματα.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την 8.6.2012 εξέδωσε σχετική απόφαση να πραγματοποιηθεί το Τάμα του Έθνους μέχρι την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Ακολούθησαν πολλές άλλες σχετικές εγκύκλιοι της Εκκλησίας της Ελλάδος και άνω των εξήντα Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Μητροπολιτών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της ελλαδικής Εκκλησίας όχι μόνο προφορικώς αλλά και γραπτώς ετάχθη υπέρ της αμέσου πραγματοποιήσεως του Τάματος – του Τάματος Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το αποσύρουν όμως, στη συνέχεια, λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν.

Επισυνάπτω  μέρος άρθρου της 18ης Φεβρουάριου 2017 σχετικα με την απόσυρση της επερώτησης  :
« Χαμένοι στο... χωρόχρονο -για να μην πει κανείς τίποτα χειρότερο- έμοιαζαν να είναι -προσωρινά- 18 βουλευτές της Εθνοσωτήριου Βουλής μας, οι οποίοι θυμήθηκαν κι επανέφεραν στην επικαιρότητα μια ιστορία που έμεινε θαμμένη στη λήθη για σχεδόν μισόν αιώνα: την ανέγερση του “Τάματος του Έθνους”.

Οι 18 βουλευτές (Σ. Αναστασιάδης, Γ. Βαγιωνάς, Κ. Βλάσης, Γ. Γιακουμάτος, Στ. Γιαννάκης, Θ. Δαβάκης, Θ. Καράογλου, Γ. Κασαπίδης, Κ. Κατσαφάδος, Δ. Κυριαζίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Β. Μπασιάκος, Χρ. Μπουκώρος, Κατερίνα Παπακώστα, Ελενα Ράπτη, Κ. Σκρέκας από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δ. Καμμένος από τους ΑΝΕΛ και ο ανεξάρτητος Ν. Νικολόπουλος) ζητούσαν από τους υπουργούς Πολιτισμού και Παιδείας να απαντήσουν εάν είναι στις προθέσεις της συγκυβέρνησης η «εκπλήρωση του τάματος του έθνους, για την ανέγερση του Ναού προς έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για τη σωτηρία του Έθνους στην Επανάσταση του 1821».
“Η εκπλήρωση του τάματος του Έθνους και των Ηρώων του Έθνους για την ανέγερση μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού συνεχίζει να αποτελεί ηθική και συμβατική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. Οι κατάλληλες θέσεις είναι πολλές: Το Πεδίον του Αρεως, τα ξέφωτα του Ζαππείου ή του Εθνικού Κήπου, το Αττικό Άλσος”, ανέφερε αναλυτικά η ερώτηση, που κατατέθηκε στις 13 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, και μετά από τον αρνητικό σάλο που δημιουργήθηκε, υπήρξε έντονη αντίδραση από την ηγεσία της Ν.Δ., τόσο για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ερώτησης, όσο και για το γεγονός ότι την ερώτηση συνυπέγραφαν οι κ. Δημήτρης Καμμένος και Νίκος Νικολόπουλος.

Έτσι,  όπως έγινε γνωστό, αποσύρθηκαν οι υπογραφές των 16 βουλευτών της ΝΔ που συνυπέγραφαν την επερώτηση….. » 

(σ.σ Δεν εξακολουθώ το σχετικό  αυτό άρθρο γιατί υπάρχουν οι δηκτικές τοποθετήσεις ενός πολιτικού  από ένα συγκεκριμένο κόμμα) 

Επίσης να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή όπως και τότε που έγινε η επερώτηση υπάρχει ένα ζευγάρι Ελλήνων εύπορων ευεργετών οι οποίοι έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετά χρόνια να προσκομίσουν τα χρήματα που θα χρειαστούν  για την ανέγερση του ναού. Ζήτησαν ήδη μια περιοχή στην Αθήνα αλλά το θέμα σκόνταψε στην οικονομική διαχείριση (για το ότι οι άνθρωποι και καλώς πράττουν δε θέλουν να διαχειρίζονται τα χρήματα αυτά που θα προσφέρουν,  πρόσωπα του δημοσίου η και το ίδιο το δημόσιο).
 Για όσους δεν κατάλαβαν η δε θέλουν να καταλάβουν με απλά και σταράτα λόγια, να λέμε τα πραγματα με το ονομα τους, το θέμα είναι η μίζα.

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top