Ανεξάρτητη Aρχή Αερομεταφορών αποκτά η Ελλάδα
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

20 Νοεμβρίου 2020
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

Ανεξάρτητη Αρχή που θα ασκεί τις ρυθμιστικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, αποκτά η Ελλάδα με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών...

 

Η χώρα μας κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών αποκτά την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), με την οποία διαχωρίζεται ο πάροχος από τον ελεγκτή των υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας, καλύπτοντας τα κενά του προηγούμενου ρυθμιστικού πλαισίου.

Αυτό θα αποτρέψει την Ελλάδα από τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων όπως ο υποβιβασμός των αεροδρομίων της από την EASA, κάτι που όπως εξηγούν στο υπουργείο, θα ήταν καταστροφικό για τον τουρισμό και την εθνική οικονομία, ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο λόγω των μεγάλων επιπτώσεων της πανδημίας.

Η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής ξεκίνησε το 2016 κατόπιν ισχυρών πιέσεων από τους θεσμούς και με το νόμο 4427 που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση για τη δημιουργία της ΑΠΑ και τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Ενώ όμως θεωρητικά ο νόμος ήταν στη σωστή κατεύθυνση εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική, στην πράξη αποδείχτηκε ένα δυσλειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο, από το οποίο απουσίαζαν τα εφαρμοστικά Προεδρικά Διατάγματα.

Όταν τελικά θεσπίστηκαν, προ διετίας, ουδέποτε εφαρμόστηκαν και όταν αποφασίστηκε η αρχή αυτή να ενεργοποιηθεί, προτάθηκε ένα δαιδαλώδες μοντέλο σχεδιασμού, το οποίο προέβλεπε 487 άτομα προσωπικό όταν στο παρόν σχέδιο που υλοποιείται από την κυβέρνηση, ο αριθμός των οργανικών θέσεων μειώνεται στις 172.

Επιπλέον όμως, η Ανεξάρτητη Αρχή Αεροπορίας υπήρχε μόνο στα χαρτιά και η ΥΠΑ, λειτουργούσε με ένα νομοθετικό πλαίσιο διαφορετικό από εκείνο που είχε προβλέψει ο νόμος αφού δεν είχε υλοποιηθεί ο λειτουργικός διαχωρισμός.

Προτεραιότητα του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή ήταν να ξεπαγώσει το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) που είχε συνάψει το 2018 το Υπουργείο με την EASA, αλλά ουδέποτε είχε υλοποιηθεί. Παράλληλα να συγκροτήσει κοινή ομάδα εργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας αλλά και με τον ICAO, για τη συγκρότηση της ΑΠΑ και τη μελλοντική διάρθρωση των δύο φορέων καθιστώντας τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς συμμέτοχους στο σχεδιασμό.

Επιπλέον, προχώρησε στην επαναπροκήρυξη της θέσης του διοικητή καθώς κρίθηκαν φωτογραφικές οι προηγούμενες διατάξεις και προβλέφθηκε ότι οι υποψήφιοι θα έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στη διευθέτηση αεροπορικών συμβάντων και διαχείρισης κρίσεων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και νέος διοικητής της ΥΠΑ ορίστηκε ο κ. Γιώργος Δριτσάκος.

Στις αρχές του χρόνου, επαναπροκηρύχθηκε και η θέση Διοικητή ΑΠΑ και την 1η Σεπτεμβρίου νέος Διοικητής ανέλαβε ο δρ. Χρήστος Τσίτουρας.

Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Αεροπορίας, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και θα έχει δική της νομική και λειτουργική ανεξαρτησία, καθώς και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Η διοίκησή της θα συγκροτείται από τον Διοικητή και το Εκτελεστικό της Συμβούλιο ενώ τα έσοδά της θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέλη αεροδρομίων.

Παράλληλα, αναμορφώνεται θεσμικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως Πάροχος, και επαυξάνεται η διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, καθώς θα αποτελεί πλέον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αντί για δημόσια υπηρεσία.

Επίσης, επανέρχεται στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. Με το νόμο η ΣΠΟΑ προβλέπονταν να λειτουργεί στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής. Πλέον θα λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπό τον διοικητή της ΥΠΑ.

Η νέα Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα αποτελέσει καθολικό διάδοχο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

 

 

seleo.gr

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top