Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Είναι ένα μοναστήρι στην έρημο.

Ένα απόγευμα δέχεται επίθεση από κάτι ληστές που το καταλαμβάνουν το λεηλατούν και βιάζουν τις καλόγριες.

Κατηγορία ΑΝΕΚΔΟΤΑ |e31e24
Top