Σάββατο, 03 Μαρτίου 2018

Έχοντας ήδη συμπληρώσει πέντε χρόνια λειτουργίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συνεχίζει την πορεία του, φιλοδοξώντας την πλήρη εξέλιξή του

Κατηγορία ΠΑΙΔΕΙΑ

Πάει ένας Έλληνας και ένας Αγγλος να δώσουν συνέντευξη για μία θέση.

Αντί συνεντεύξεως τους βάζουν να δώσουν εξετάσεις σε κάποια θέματα που ήταν σχετικά με τη δουλειά που επρόκειτο να έπαιρνε ο πιο καλός εκ των δυο.

Κατηγορία ΑΝΕΚΔΟΤΑ |e31e24
Top