Κυριακή, 04 Μαρτίου 2018

Στο καθιστικό, συζήτηση μεταξύ δύο ξανθιών:

Κατηγορία ΑΝΕΚΔΟΤΑ |e31e24
Top